caitsith
Mendacem memorem esse.
Самокритика в качестве профилактики снобизма....

И самоирония в качестве профилактики влюбленности